AUDIO

Sobornyj dzwon

Nowaja Radost – Wykonanie chór Monasteru Zwiastowania Matki Bożej w Supraślu

Kolęda Diwa syna porodyła

Kolęda Christos Spasitiel w połnocz rodiwsia

Koleda Dobryj weczir tobi…

Kolęda Niebo i ziemla …

Kolęda Dnieś Christos ot Diewy…

Kolęda Nocz ticha nad Palestinoj

Kolęda Nocz ticha, nocz swiata

Koleda Oj diwnoje narożdennia …

Kolęda Pojawiliś nad wertepom Angieli …

Kolęda Szczedrij weczir, dobryj weczir …

Kolęda Syn Bożyj narodywsia …

Kolęda Spij Isuse spij …

Koleda Szto je diwnoje narożdennia

Kolęda Tri sławnii cari …

Kolęda W jaslech leżit rebionok

Kolęda Wzoszła zwiezda jasnaja

Kolęda Widit Boże widit

Wiara prawosławna

 1,421 łącznie wyświetleń