DUCHOWIEŃSTWO

Ks.A.O
Proboszcz: Ks.prot.mgr Andrzej Opolski

 159 łącznie wyświetleń