likebox
Święta Anna, Anna sprawiedliwa
(cs. Prawiednaja Anna, hebr. hannah: 'łaska', 'wdzięk') – matka Przenajświętszej Bogarodzicy i babcia Jezusa Chrystusa, żona świętego Joachima.

 

Galeria dźwięku

Kolęda-Christos Spasitiel w połnocz rodiwsia

Link bezpośredni: /media/Christos_Spasitel_v_polnotch_rodilsya.mp3 (6,61 MB)