likebox
Święta Anna, Anna sprawiedliwa
(cs. Prawiednaja Anna, hebr. hannah: 'łaska', 'wdzięk') – matka Przenajświętszej Bogarodzicy i babcia Jezusa Chrystusa, żona świętego Joachima.

 

Nabożeństwa

Plan nabożeństw na Wielki Post - 2018, po I tygodniu. 25 luty - niedziela- godz. 8:00 spowiedź, godz.9:00 św.Liturgia + molebień prawosławia 28 luty – środa – godz.17:00 Akafist / Szerszenie, - godz.18:00 Akafist 2 marzec – piątek – godz. 17:00 Akafist do Ikony M.B. Izbawlenije ot Bied Strażduszczych. Spowiedź ! Anusin - godz.18:00 Akafist 3 marzec – sobota – godz. 8:00 spowiedź, godz.9:00 św.Liturgia. Sobota pominalna za zmarłych ANUSIN 4 marzec – niedziela - godz. 8:00 spowiedź, godz.9:00 św.Liturgia+ Akafist Strastiem Hospodnim z czytaniem Strastnoho Jewanhielija 7 marzec – środa – godz.17:00 Akafist / Szerszenie - godz.18:00 Akafist 9 marzec - piątek – godz. 17:00 Akafist do Ikony M.B. Izbawlenije ot Bied Strażduszczych. Spowiedź! Anusin - godz.18:00 Akafist 10 marzec - sobota – godz. 8:00 spowiedź, godz.9:00 św.Liturgia. Sobota pominalna za zmarłych - OLENDRY godz. 17:00 Wsienoszcznoje Bdienije przed Niedzielą Krestopokłonną + Spowiedź ! 11 marzec – niedziela - godz. 8:00 spowiedź, godz.9:00 św.Liturgia+ Akafist Strastiem Hospodnim z czytaniem Strastnoho Jewanhielija 12 – 17 marzec – Tydzień Krestopokłonnyj 12 marzec – poniedziałek - godz.17:00 Akafist do św.Krzyża 13 marzec – wtorek - godz.17:00 Akafist do św.Krzyża 14 marzec – środa - godz.17:00 Akafist do św.Krzyża - godz. 18:00 SZERSZENIE 15 marzec – czwartek - godz.17:00 Akafist do św.Krzyża 16 marzec – piątek – godz.17:00 Akafist do św.Krzyża + Spowiedź + ANUSIN- godz.18:00 Akafist 17 marzec – sobota - godz. 8:00 spowiedź, godz.9:00 św.Liturgia. Sobota pominalna za zmarłych SZERSZENIE 18 marzec – niedziela - godz. 8:00 spowiedź, godz.9:00 św.Liturgia+ Akafist Strastiem Hospodnim z czytaniem Strastnoho Jewanhielija 20 marzec – wtorek - SZERSZENIE - Akafist 21 marzec – środa - godz.17:00 Kanon pokajannyj św. Andreja Kritskaho 23 marzec – piątek - godz. 8:00 Spowiedź , godz.9:00 św.Liturgia Preżdieoswiaszczennych Darow godz. 16:00 Spowiedź, godz. 17:00 św.Liturgia Preżdieoswiaszczennych Darow UWAGA! Każdy kto w tym dniu chce przystąpić WIECZOREM do Spowiedzi i Pryczasija na św. Liturgii MUSI POŚCIĆ CAŁY DZIEŃ do wieczora. 23 marzec - piątek – ANUSIN - godz.18:00 Akafist 24 marzec – sobota - godz. 8:00 spowiedź, godz.9:00 św.Liturgia. Sobota pominalna za zmarłych – STACJA! 25 marzec – niedziela - godz. 8:00 spowiedź, godz.9:00 św.Liturgia+ Akafist Strastiem Hospodnim z czytaniem Strastnoho Jewanhielija 28 marzec – środa -godz.17:00 Akafist / Szerszenie - godz.18:00 Akafist 30 marzec -piątek -godz.8:00 Spowiedź, godz.9:00 św. Liturgia Preżdieoswiaszczennych Darow godz. 16:00 Spowiedź, godz. 17:00 św.Liturgia Preżdieoswiaszczennych Darow UWAGA! Każdy kto w tym dniu chce przystąpić WIECZOREM do Spowiedzi i Pryczasija na św. Liturgii MUSI POŚCIĆ CAŁY DZIEŃ do wieczora. 30 marzec - piątek – ANUSIN - godz.18:00 Akafist 31 marzec – sobota-godz. 8:00 spowiedź, godz.9:00 św.Liturgia. Sobota pominalna za zmarłych – BORATYNIEC ! godz. 17:00 Wsienoszcznoje Bdienije przed Niedzielą Palmową + Spowiedź ! 1 kwiecień- NIEDZIELA PALMOWA- godz. 8:00 spowiedź, godz.9:00 św.Liturgia+ święcenie Palm + konkurs dla dzieci na najładniejszą palmę. 2 kwiecień-Wielki Poniedziałek. SPOWIEDŹ CHORYCH W ICH DOMACH. Proszę zapisywać osoby w Cerkwi u starosty, bądź umawiać się bezpośrednio z proboszczem. 4 kwiecień – Wielka Środa, godz. 15:00 – SOBORAWANIJE osób chorych , godz. 16:00 – Spowiedź, godz. 17:00 – św. Liturgia Preżdieoswiaszczennych Darow UWAGA! Każdy kto w tym dniu chce przystąpić do Spowiedzi i Pryczasija na św. Liturgii MUSI POŚCIĆ CAŁY DZIEŃ do wieczora. o godz. 17:00 WIECZOREM, po św. Liturgii, również odbędzie się Spowiedź dla osób, które chcą przystąpić do Pryczastja na następny dzień w Wielki Czwartek. 5 kwiecień - WIELKI CZWARTEK / godz. 8:00 – Spowiedź + św. Liturgia godz. 17:00 – Utrenia z czytaniem 12 Wielkich- Strastnych Ewangelii, 6 kwiecień – WIELKI PIĄTEK godz.17:00–WYNOS PŁASZCZANICY + Utrenia z Czynem Pogrebienija . Po służbie odbędzie się Spowiedź dla tych, którzy chcą przystąpić do Pryczastija rano w Wielką Sobotę. 7 kwiecień - WIELKA SOBOTA – BŁAHOWIESZCZENIJE - godz. 4:00 – Spowiedź godz. 5:00 – św. Liturgia. Świecenie Święconek godz.10:15 – Anusin, godz.10:30 – Olendry, godz.10:45 – Szerszenie, godz.11:00 – Stacja + Boratyniec- w Cerkwi + Sprzątanie Cerkwi 8 kwiecień - PASCHA – początek godz. 23:20 www.boratyniec.pl/nabożeństwa tel. do Proboszcza : 601 662 997