likebox
Święta Anna, Anna sprawiedliwa
(cs. Prawiednaja Anna, hebr. hannah: 'łaska', 'wdzięk') – matka Przenajświętszej Bogarodzicy i babcia Jezusa Chrystusa, żona świętego Joachima.

 

św. Jana Kormiańskiego - 31 majaProboszcz Parafii Prawosławnej p.w. św. Anny w Boratyńcu Ruskim wraz z wiernymi, zapraszają na św. sprawiedliwego Jana Kormiańskiego. W Cerkwi znajduje się ikona św. Jana z cząsteczką relikwii, jak również i druga ikona podarowana przez rodzinę proboszcza ks. prot. Andrzeja Opolskiego, jako dar wdzięczności Bogu i św. Janowi Kormiańskiemu za dar życia chorej na mukowiscydozę Zuzanny (https://zuzia.muko.med.pl/), córki proboszcza. 
Tu (https://www.radio.bialystok.pl/pogon/index/id/156023) można posłuchać od 14'30" bezpośredniej relacji oraz wypowiedzi ludzi o cudach za wystawiennictwem św. Jana. Nagranie jest z ubiegłorocznego święta. W audycji przedstawiona jest cała historia przybycia relikwii św. Jana do naszej Cerkwi. Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć: (http://boratyniec.pl/index.php?mact=Gallery,m6e73e,default,1&m6e73edir=sw-Jana-Kormianskiego-31-maj%2F&m6e73ereturnid=21&page=21).

Jeżeli będą grupy zorganizowane (pielgrzymi) po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym proboszczowi, zostanie zorganizowany posiłek. Tel. kontaktowy do proboszcza: 601 62 997.
W Cerkwi można nabyć Akatysty z ikonkami św. Jana oraz św. olejki poświęcone przy relikwiach.

Porządek nabożeństw:

 - 30 maj (czwartek wieczór) 
                godz 18:00 - Wsienoszcznoje Bdienije

 - 31 maj (piątek) 
                godz 9:00 - Akafist, podczas którego będą poświęcane olejki, chleb, leki, zioła, ikonki i inne.
               godz 10:00 - św. Liturgia, procesja wokół Cerkwi z ikoną z relikwiami (moszczami) i Małe Poświęcenie Wody, przy studzience obok Cerkwi.

Zapraszam serdecznie do wspólnej modlitwy.

Ks. Andrzej Opolski