CHÓR

     Chór powstał wraz z erygowaniem nowopowstałej Parafii św. Anny w Boratyńcu Ruskim w 1996 r. Jego założycielem jest ks. Andrzej Opolski, proboszcz parafii.

    Chór upiększa swym śpiewem wszystkie nabożeństwa w parafii jak i inne uroczystości. 

Występował na Przeglądach Kolęd w Siemiatyczach, na Międzynarodowych Przeglądach Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej w Siemiatyczach. 

    Chór odznaczony  2 x Błogosławioną Gramotą przez jego Eminencję Wielce Błogosławionego Sawę, Prawosławnego Metropolitę Warszawskiego i całej Polski.

Loading