DUCHOWIEŃSTWO

Ks.A.O
Proboszcz: Ks.prot.mgr Andrzej Opolski

Loading