Loading

Gazetka Parafialna nr 10 – maj 2021

Picture of Autor

Autor

Ks. prot. mgr Andrzej Opolski

Pascha – Wielkanoc

Chrystos Woskresie!!! Woistinnu Woskresie!!!

Ew. wg św. Jana 1,1-17

            Takim powitaniem pozdrawiamy się dzisiaj, czując ogromną radość z faktu, że jeszcze raz możemy świętować zmartwychwstanie Jezusa. Hebrajskie słowo pesach oznaczało przejście i pojawiło się w Starym Testamencie, gdy naród wybrany mógł wyjść z Egiptu. Pobyt w Egipcie rozpoczął się w czasach Józefa, syna Jakuba (Bóg nadał Jakubowi nowe imię Izrael). Józef został sprzedany przez swoich braci w niewolę i trafił do Egiptu, gdzie po wielu latach został prawą ręką faraona i sprowadził swoją całą rodzinę. Po trzystu latach Żydzi byli już przez Egipcjan zniewoleni. Z  niewoli wyprowadził ich człowiek, wybrany do tego celu przez Boga – Mojżesz. Po ostatniej pladze, śmierci wszystkich pierworodnych, Żydzi udali się na pustynię pod przewodnictwem Mojżesza. Szli w kierunku Ziemi Obiecanej – w dzień prowadził ich słup dymu, w nocy – słup ognia.

            Na pamiątkę tego zdarzenia ustanowiono święto Przaśników. W przeddzień Paschy należało zabić baranka (za czasów Chrystusa prowadzono zwierzę do świątyni, by tam kapłani zabili zwierzę), a do kolacji siadano w strojach podróżnych, tak jak kiedyś przodkowie tego wieczora, gdy mieli opuścić Egipt. Pierwszym daniem, podawanym do kolacji był kubek kompotu, o niedobrym, gorzkim smaku i kolorze cegły, by przypominał ciężką pracę przy wypalaniu cegieł, jaką wykonywali kiedyś w Egipcie. Danie główne czyli baranek musiał być upieczony nad ogniskiem (nie wolno go było smażyć lub gotować). Nie wolno było łamać jego kości, a to, co nie zostało spożyte, należało spalić w ognisku jeszcze przed świtem. Po kolacji najmłodszy jej uczestnik płci męskiej zadawał pytanie najstarszemu Czym ta noc różni się od wszystkich innych nocy? Wówczas najstarszy rozpoczynał opowieść o ciężkim życiu narodu w niewoli, o przyjściu Mojżesza i plagach, a pozostali z uwagą słuchali. Długość opowieści zależała właściwie od predyspozycji krasomówczych seniora rodu.

            W okresie Starego Testamentu naród wybrany żył w oczekiwaniu na Mesjasza, którego Bóg obiecał posłać, aby naprawił grzech, popełniony przez Adama i Ewę. Mesjasz-Zbawiciel przyszedł w osobie Jezusa Chrystusa, ale na Paschę czytamy w Ewangelii św. Jana Do swego przyszedł i swoi Go nie przyjęli. Oznacza to, że Żydzi nadal czekają na Mesjasza. Aż do dzisiaj. Św. Jan pisze dalej Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał moc, aby stali się dziećmi Bożymi; Bracia i siostry! To my w Niego uwierzyliśmy i to nam On dał tę moc stania się dziećmi Bożymi! My przygotowywaliśmy się przez cały post i Wielki Tydzień do tej radości paschalnej! My czuwaliśmy przy krzyżu i grobie naszego Zbawiciela Chrystusa z nadzieją, że mimo naszych grzechów przebaczy nam wszystko i napełni tą radością, o której św. Jan Chryzostom pisze Wstrzemięźliwi i leniwi, ten dzień uczcijcie. Ci, co pościli i co nie pościli, weselcie się dziś. Uczta przygotowana, rozkoszujcie się wszyscy. Baranek przygotowany, niech nikt nie wyjdzie głodny. To uczta duchowa, świąteczna. Wszyscy zostaliśmy na nią zaproszeni, choć nie każdy zdążył się godnie przygotować. Ale post to już historia. Wielkanoc 2021 roku to fakt. Niech niektórzy żałują swego lenistwa, ale też niech wszyscy się cieszą i świętują pamiętając, że prawdziwe świętowanie to nie tylko pełny stół, ale przede wszystkim nabożeństwa cerkiewne i wspólne rozdzielanie paschalnej radości!

CIEKAWOSTKA – Czy była rzymska straż przy grobie?

Wzniosłe obrazy grobu Jezusa ukazują jednego lub dwóch strażników stojących obok w tunikach, z drewnianymi włóczniami. Trudno o coś dalszego od prawdy niż te śmieszne przedstawienia. Wiele doskonałych źródeł na temat dyscypliny w wojskach rzymskich mówi nam, że rzymski oddział strażniczy liczył od czterech do szesnastu ludzi. Każdy z nich był wyćwiczony, by bronić 1,8 m gruntu. Szesnastu ludzi, ustawionych w kwadrat po czterech z każdej strony, miało bronić obiektu.

W normalnych warunkach oddział, któremu zlecono trzymanie straży nad jakimś obszarem, pracowałby w taki sposób: czterech ludzi byłoby rozmieszczonych tuż przed obiektem, który mieliby chronić. Dwunastu pozostałych spałoby w półkolu naprzeciw tamtych, z głowami zwróconymi w ich stronę. By ukraść to, co strażnicy mieli ochraniać, złodzieje musieliby najpierw przemaszerować obok śpiących. Co cztery godziny budzono następną czwórkę strażników, a ci, którzy wcześniej czuwali, mieli teraz czas na sen. Kolejne czwórki mogły zmieniać się tak bez przerwy.

Jeśli chcesz sobie zracjonalizować wydarzenia dotyczące Jezusa i Jego zmartwychwstania, musisz poradzić sobie z kilkoma imponderabiliami (imponderabilia «rzeczy nieuchwytne i niedające się dokładnie zmierzyć lub obliczyć, mogące jednak wywierać wpływ na jakieś sprawy»). Właściwie mógłbyś powiedzieć, że i Żydzi, i Rzymianie sami się przechytrzyli, podejmując tyle środków ostrożności, żeby mieć pewność, że Jezus umrze i pozostanie w grobie. Fakt, że coś się jednak stało pomimo środków bezpieczeństwa – ukrzyżowania, procedur pogrzebowych, zamknięcia w grobie, zaplombowania i postawienia straży – czyni obronę stanowiska krytyków, że Jezus nie powstał z martwych, bardzo trudną.

MYŚLI ŚW. OJCÓW

Św. Jan Złotousty

Święto to przejawianie dobrych uczynków, bogobojne usposobienie duszy i porządne życie. Jeśli masz to wszystko w sobie, wówczas zawsze możesz świętować.

Święto nie jest po to, aby tkwić w bezczynności i pomnażać swoje grzechy lecz po to, aby oczyścić się również z tych, które mamy.

Oddawanie czci świętemu polega na naśladowaniu go.

Natomiast św. Efrem Syryjczyk dodaje:

Podobnie jak deszcz sprawia, że nasienie rośnie, tak też nabożeństwo cerkiewne umacnia naszą duszę w czynieniu dobra.

O g ł o s z e n i a    p a r a f i a l n e :

– godz. 23:00 – Spotkanie św. Ognia z Jerozolimy

–  2 maja – PASCHA – początek godz. 23:20

2 maja – I dzień (niedziela)– godz. 13:00 Wieczernia Paschalna

3 maja – II dzień (poniedziałek) – godz. 9:00 św. Liturgia

4 maja – III dzień (wtorek) – godz. 9:00 św. Liturgia

5 maja – (środa) godz. 18:00 – Akafist Woskresieniju Chrystowu

6 maja – (czwartek) godz.9:00 – św.Liturgia – dzień pamięci

                                                 św.Jerzego Zwycięzcy- Gieorgija Pobidonosca

7 maja  – (piątek) godz. 18:00 – Akafist Woskresieniju Chrystowu

9 maja – (niedziela) – Święcenie grobów.
                                       – od godz. 7:30 do 9:00

                                       – godz. 9:00 św. Liturgia + Panichida , po której

znowu odbędzie się święcenie grobów.

12 maja –  ( środa) godz. 18:00 – Akafist Woskresieniju Chrystowu

16 maja – (niedziela) – Święcenie grobów.
                                  – od godz. 7:30 do 9:00

                                  – godz. 9:00 św. Liturgia + Panichida , po której znowu

                                                                    odbędzie się święcenie grobów.

19 maja (środa) – godz. 18:00 – Akafist Woskresieniju Chrystowu

22 maja (sobota) – godz. 9:00 – św. Liturgia – dzień pamięci św. Mikołaja

                                                                                 – Obchody wsi Olendry

23 maja (niedziela) – godz. 9:00 św. Liturgia

26 maja (środa) – godz. 18:00 – Akafist Woskresieniju Chrystowu

30 maja (niedziela) – godz. 9:00 św. Liturgia – Obchody wsi Boratyniec

                                                                                                                Ruski

30 maja (niedziela) – godz. 18:00 Wsienoszcznoje Bdienije wieczorne            

                                     nabożeństwo przed świętem św. Jana Kormiańskiego

31 maja (poniedziałek) – św. Jana Kormiańskiego

– godz. 9:00  – Akafist z poświęceniem leków, chleba, oleju, ziół 

– godz. 10:00 św. Liturgia + święcenie wody

Loading