Zapiska ZA ZDROWIE ŻYJĄCYCH • O Здравии • FOR THE HEALTH • NA CAŁY POST

Podczas płatności, w UWAGACH DO ZAMÓWIENIA, podaj w czasie  którego Postu twoja ZAPISKA ma być odczytana: Post Filipowy  lub Wielki Post.

100,00 

949 w magazynie

Udostępnij

Facebook

Opis

Podczas płatności, w UWAGACH DO ZAMÓWIENIA, podaj w czasie  którego Postu twoja ZAPISKA ma być odczytana: Post Filipowy  lub Wielki Post.

Imiona wpisujemy w dopełniaczu, odpowiadając na pytanie – „kogo?, czego?” (np. Mateusza, Joanny, Zofii). Imiona można wpisywać w języku polskim, cerkiewnosłowiańskim, rosyjskim lub innym.
Nie należy wpisywać nazwisk, tytułów naukowych, zawodów wymienianych osób.
Dopuszcza się używanie przy imionach takich określeń jak: monacha (mnicha), monachini (mniszki), bolaszczeho (chorego), putieszestwujuszczeho (podróżującego);
Pojęcie „zdrowie” oznacza nie tylko zdrowie fizyczne. To także samopoczucie duchowe. I jeśli modlimy się o zdrowie człowieka, który zrobił wiele złego i nie czuje winy, skruchy, to nie znaczy to, że prosimy o to by on i w dalszym swoim życiu dzięki takim występkom czuł się dobrze. Nie. My modlimy się do Boga, żeby on zmienił swoje postępowanie, żeby żył w harmonii z Bogiem, z Cerkwią, z rodziną i społeczeństwem.
Na takiej karteczce możemy wpisać wszystkich, komu życzymy zdrowia, zbawienia i bożego błogosławieństwa.
Cerkiew naucza, że każdy z nas powinien modlić się nie tylko za siebie ale i za innych: Wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy, módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego – (List Jakuba 5:16)
Powinniśmy pamiętać o modlitwie za metropolitę, arcybiskupów i biskupów. Módlmy się za naszego ojca duchowego, batiuszkę, który prowadzi nas w duchowym życiu. Piszmy imiona rodziców, swoje imię, członków rodziny. Każdy powinien modlić się o zdrowie swojej rodziny: A jeśli kto nie dba o swoich, a zwłaszcza o domowników, wyparł się wiary i gorszy jest od niewierzącego – (1 List do Tymoteusza 5:8).
Tak powinien postępować prawdziwy chrześcijanin i tak uczy Ewangelia: Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władze, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy – (1 List do Tymoteusza 2:1-4).
Gdy wpiszemy imiona rodziców i rodziny możemy wpisać imiona przyjaciół. W pomianniku powinny się znaleźć również imiona osób, które wyrządziły nam krzywdę, źle nam życzą. Tak mówią przykazania boskie – A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują – (Mt. 5:44).
Modlitwa za wrogów to trudna modlitwa. Musimy przezwyciężyć w sobie złe nastawienie do naszych nieprzyjaciół i pomimo tego, że oni czynią w stosunku do nas zło, my módlmy się o ich zbawienie. Taki przykład dał nam Chrystus, który również modlił się za swoich wrogów.
   Z Św. Ewangelii pamiętamy paralityka, który trzydzieści osiem lat cierpiał na swoją chorobę. Jezus ujrzał go i zapytał: Czy chcesz stać się zdrowym? Odpowiedział Mu chory: Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. Gdy ja sam już dochodzę, inny wchodzi przede mną. Postarajmy się aby nikt w naszym otoczeniu nie powiedział Panie, nie mam człowieka… aby pomodlił się za mnie.
Wysyłając Zapiskę „Za Zdrowie” możecie w UWAGACH napisać: datę na kiedy ma być podana Zapiska, np :
– na niedzielną św.Liturgię 27.06.2021  lub  na jakie okres czasu, np. cały Wielki Post, lub na 40 dni, lub od 1.07.2021 do 1.08.2021  itp
– Molebień za zdrowie  (imię, imiona) data, do kogo? jakiego świętego? 
Jeżeli masz problemy z wypełnieniem Zapiski lub inne, skontaktuj się mailowo lub telefonicznie z proboszczem, ks. Andrzejem Opolskim
– tel: 601 662 997

Loading