Zapiska ZA SPOKÓJ DUSZ ZMARŁYCH • О Упокоении • FOR THE DEAD

Jeśli chcesz aby Zapiska została odczytana więcej niż jeden raz wybierz odpowiednią ilość (wielokrotność) w polu poniżej.

20,00 100,00 

Udostępnij

Facebook

Opis

Imiona wpisujemy w dopełniaczu, odpowiadając na pytanie – „kogo?, czego?” (np. Mateusza, Joanny, Zofii). Imiona można wpisywać w języku polskim, cerkiewnosłowiańskim, rosyjskim lub innym.

W zapiskach za zmarłych piszemy:
nowoprestawlennoho (zmarłego w ciągu 40 minionych dni),
prisnopamiatnych (zmarłych których rocznice śmierci wspominamy danego dnia)

Na kartce tak zatytułowanej piszemy imiona zmarłych: członków rodziny, znajomych, wszystkich, którzy byli dla nas ważni.

Tak jak modlimy się o żywych, tak też powinniśmy się modlić o umarłych – i nie tylko za tych, którzy zmarli niedawno i jeszcze ich pamiętamy. Ale również za tych, którzy zmarli dawno temu i których nie znaliśmy osobiście, a byli członkami naszej rodziny lub byli nam w jakiś sposób bliscy.

Umarli, chociaż odeszli od nas i my ich nie widzimy, żyją ciągle duchowym życiem przed obliczem Boga: Bóg nie jest [Bogiem] umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla niego żyją – (Łk. 20:38).

Wierzymy, że nasi umarli przodkowie, których imion niestety, często nie pamiętamy, wstawiają się za nas przed Bogiem.

My, którzy żyjemy i umarli mamy coś, co nas łączy – to Bóg. Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi – (List do Rzymian 14:8-9).

Wysyłając Zapiskę „Za Zmarłych” możecie w UWAGACH napisać: datę na kiedy ma być podana Zapiska, np :
– na niedzielną św.Liturgię 27.06.2021  lub  na jakie okres czasu, np. cały Wielki Post, lub na 40 dni, lub od 1.07.2021 do 1.08.2021  itp
– Panichida  za zmarłego/ch  (imię, imiona) data.

 

Jeżeli masz problemy z wypełnieniem Zapiski lub inne, skontaktuj się mailowo lub telefonicznie z proboszczem, ks. Andrzejem Opolskim
– tel: 601 662 997
– opolskia@wp.pl

 

Powyższe fragmenty artykułu autorstwa Moniki Gościk pochodzą ze strony internetowej Parafii Prawosławnej p.w. Śww. Cyryla i Metodego w Białej Podlaskiej

Loading

Informacje dodatkowe

Ofiara

100 zł, 20 zł, 50 zł