Loading

Gazetka Parafialna nr 38

Picture of Autor

Autor

Ks. prot. mgr Andrzej Opolski

Początek postu Bożonarodzeniowego, Filipowego.

Jest to pierwszy w roku liturgicznym post wielodniowy. Trwa 40 dni. Jego celem jest duchowe przygotowanie się do jednego z najważniejszych chrześcijańskich świąt – Wcielenia Boga.

Post to ustanowiony przez Cerkiew okres wstrzemięźliwości. Celem postu jest wzmożona troska o zbawienie duszy i oczyszczenie z grzechów. Cielesny post polega na powstrzymaniu się od obfitych, głównie mięsnych posiłków oraz na dobrowolnym wyrzeczeniu się wszelkiego łakomstwa. Nieodłączny od cielesnego – duchowy post jest okresem wzmożonej pobożności, walki z grzechem i duchowego doskonalenia się.

Sens postu w Kościele prawosławnym polega na pozbyciu się zła, powściągnięciu języka, ukróceniu zapalczywości, stłumieniu grzesznych żądz, zaniechania oszczerstwa, kłamstwa i krzywoprzysięstwa. Cerkiew wzywa wiernych: poszcząc cieleśnie, pośćmy i duchowo… wyzbądźmy się wszelkiej nieprawdy, dajmy chleba głodnym i udzielmy schronienia bezdomnym i biednym.

W czasie postu warto zastanowić się nad swoją codziennością, odnaleźć w niej miejsca błądzenia i starać się powrócić na właściwą ścieżkę. To doskonały czas, aby popracować nad swoim życiem duchowym, wiedzą religijną, znajomością Pisma Świętego, to czas wzmożonej modlitwy, uczestnictwa w sakramentach i nabożeństwach. To wreszcie czas pracy nad relacją – relacją z samym sobą i uczciwością wobec siebie, a także relacjami z innymi ludźmi – w najbliższej rodzinie, z sąsiadami, współpracownikami, znajomymi i nieprzyjaciółmi. Warto wykorzystać ten czas, by choć w jednej dziedzinie osiągnąć poprawę. By wzmocnić swoje trwanie na tym świecie. I choć podobno człowiek najwięcej uczy się na swoich upadkach, warto choć jedną sprawę w tym poście wygrać.

Post filipowy ustanowiony został już w starożytności chrześcijańskiej. W 1166 r. sobór w Konstantynopolu ustalił stałą datę rozpoczęcia i zakończenia tego postu, którego czas trwania dotychczas nie był jednakowy. Obostrzenie postu zalecane jest na 5 dni przed świętem Bożego Narodzenia. W wigilię święta, zwaną soczelnikiem istnieje pobożny zwyczaj powstrzymania się od posiłków aż do wieczerzy wigilijnej. Określenie „post filipowy” pochodzi od Apostoła Filipa, któremu poświęcony jest dzień poprzedzający post (14 listopada).

Post znany i praktykowany był już w Starym Testamencie. Zakon Mojżeszowy ustanowił post w „wielki dzień oczyszczenia” (Księga Kapłańska 16,29; Księga Liczb 29,7). W okresach kataklizmów i nieszczęść ogłaszane były kilkudniowe posty, w trakcie których lud powstrzymywał się od pokarmów, w zgrzebnych szatach i z głowami posypanymi popiołem prosił Boga o pomoc i miłosierdzie (Księga Sędziów 20,28; 1 Księga Królewska 7,6: 14, 24: 2 Księga Królewska 12,16) W okresie niewoli babilońskiej Żydzi przestrzegali 4 rodzajów postów.

W Nowym Testamencie Jezus Chrystus oraz apostołowie własnym przykładem potwierdzili wagę i celowość postów (Ewangelia wg św. Łukasza 5,34; 2 Lista do Koryntian. 6, 5; 11, 27; Ewangelia wg św. Mateusza; 4,2; 6,16; 17, 21; Dzieje Apostolskie 13,2). Liczba postów i czas ich trwania nie był stały.                                                                              za www.cerkiew.pl

Dlaczego ustanowiono post Filipowy?

Post Bożonarodzeniowy przypada w zimie. Jego celem jest byśmy uświęcili końcową część roku sakramentem odnowienia duchowej jedności z Bogiem i przygotowali się do święta Bożego Narodzenia.

Św. Lew, papież rzymski pisze: „Okresy postu występują w czterech porach roku, abyśmy w każdej mogli odczuć nieustanną potrzebę oczyszczenia się. W zabieganym życiu zawsze trzeba się starać postem i jałmużną usuwać grzech, który wzmaga się z marności ciała i nieczystych myśli”.

Według słów św. Lwa, post Bożonarodzeniowy to ofiara Bogu za zebrane płody: „Tak jak Pan Bóg darował nam szczodrze płody ziemi – pisze święty – tak i my powinniśmy być szczodrymi dla biednych.”
Według słów Symeona z Salonik, „czterdziestodniowy post Bożonarodzeniowy wyraża post Mojżesza, który poszcząc przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy, otrzymał na kamiennych tablicach nakreślone słowa Boga. A my poszcząc czterdzieści dni rozpatrujemy i przyjmujemy Żywe Słowo od Matki Bożej, wyrażone nie na kamieniu, lecz wcielone i zrodzone.

Post Bożonarodzeniowy ustanowiono po to, by przygotowując się do dnia Bożego Narodzenia oczyścić się, wyrazić skruchę, modlitwą i postem, by z czystym sercem, duszą i ciałem można było w nabożnym skupieniu spotkać przychodzącego na ten świat Syna Bożego. By przynieść Jemu, oprócz zwykłych darów i ofiar, nasze czyste serca i pragnienie postępowania według Jego nauki.

za www.cerkiew.pl

   Myśli św. Ojców

  Błogosławiony ten, kto we wszystkim czyni siebie pokornym, bowiem będzie podniesiony.

– św. Izaak Syryjczyk

Daremny trud tego, kto bez pokory pości i składa inne ofiary.                                               

 –  abba Izajasz

Nie ma niczego cięższego, niczego bardziej zgubnego, jak przynosić szkodę nie tylko sobie, ale i bliźniemu.

– abba Doroteusz

Ogłoszenia parafialne – na cały post Filipowy.

27 listopad (niedziela) – godz. 8:00, SPOWIEDŹ , godz.9:00, św. Liturgia  

              po której celebrowana będzie Panichida z Akafistom o Upokojenii.

 

3 grudzień (sobota)   – godz. 8:00, SPOWIEDŹ , godz.9:00, św. Liturgia

           – godz. 17:00, Wsienoszcznoje Bdienije – wieczorne nabożeństwo przed  świętem Wwwiedienija BM. –Wprowadzenia do świątyni MB. – po nabożeństwie- SPOWIEDŹ

4 grudzień  (niedziela) – Święto Wprowadzenia do świątyni NMP –

                     Wwiedienije BM – godz. 8:00, SPOWIEDŹ ,  

                                                    – godz. 9:00,  św. Liturgia po której    

                     celebrowany będzie Akafist Wwwiedieniju MB z Molebniem  

                     za zdrowie do Matki Bożej.

10 grudzień (sobota) – godz. 8:00, SPOWIEDŹ , godz.9:00, św. Liturgia

11 grudzień  (niedziela)– godz. 8:00, SPOWIEDŹ , godz.9:00, św. Liturgia

17 grudzień (sobota) – godz. 8:00, SPOWIEDŹ , godz.9:00, św. Liturgia

18 grudzień (niedziela) –  godz. 8:00, SPOWIEDŹ

                                           –  godz.9:00, św. Liturgia

                                           – godz. 17:00, Akafist do św. Mikołaja

19 grudzień (poniedziałek) – św. Mikołaja, – godz. 9:00 św. Liturgia

22 grudzień (czwartek) –  święto Poczęcia przez  św. Annę  Bogurodzicy 

                                     –  godz. 8:00, SPOWIEDŹ , godz.9:00 św. Liturgia                                  

24 grudzień (sobota) – godz. 8:00, SPOWIEDŹ , godz.9:00 św. Liturgia

25 grudzień (niedziela)– św. Spirydona, godz. 8:00, SPOWIEDŹ ,                  

                                              godz.9:00 św. Liturgia

31 grudzień  (sobota) –godz. 8:00, SPOWIEDŹ , godz.9:00, św. Liturgia

1  styczeń 2023 (niedziela) – godz. 8:00, SPOWIEDŹ ,

                                                        –  godz.9:00 św. Liturgia po której    

                     celebrowany będzie Akafist do Ikony MB Izbawlienije … z

                     Molebniem  za zdrowie do Matki Bożej.              

WYDAWANIE  PROSFOR  NA WIGILIĘ

  • Zwracamy się z prośbą o Wasze ofiary bez których nie jesteśmy w stanie materialnie funkcjonować. Ofiary można wpłacać na konto bankowe lub przynosić do Cerkwi:
  • opłata na Stróża cerkiewnego – 100 zł rocznie,
  • opłata za wywóz śmieci na cmentarzu parafialnym
     – grobowiec  1 osobowy – 50 zł rocznie,         

 – grobowiec  2,3 osobowy – 70 zł rocznie     

nowe ceny od 2023 r.

Loading