Loading

Plan wizyty duszpasterskiej 2023

Picture of Autor

Autor

Ks. prot. mgr Andrzej Opolski

Pobierz PDF
PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ .
* * ** * ** * * * * * * * * * * * 2023 * * * * * * ** * * * * * * *
19 styczeń (czwartek) – ok. godz.13:30 BORATYNIEC WYHON
od L.Czeczuk (Ks.J.Awksietijuk)
– ok. godz.13:30 BORATYNIEC str.Lewa od A.Kulgawczuk (Ks.A. Opolski)
20 styczeń (piątek) – godz. 9:00
– godz. 9:00 – STACJA SIEMIATYCZE do torów
– ul. Boczna, Kościelna, Drohiczyńska, Leśna, Fabryczna, (Ks.A.Opolski)
– godz. 9:00 – BORATYNIEC str.prawa od M.Momysza (ks.J.Awksietijuk)
21 styczeń (sobota) – godz. 9:30 – Stacja za torami – ul.Polna, Kolejowa
(+ A. Kowalczuk + N. Kowalczuk+ M.Mantur itd) + Szerszenie (Ks.A. Opolski)
22 styczeń ( niedziela) – godz. 13:00 Olendry + Anusin (Ks.A. Opolski)
– ok.godz. 13:00 – Boratyniec – B.Godun, A.Bondaruk, A.Sawicka
+ Kolonie i Anusin Kolonia (Ks.J.Awksietijuk)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
     Dziękujemy za zaproszenie kapłanów do odwiedzenia Waszych domów / rodzin z wizytą
duszpasterską.
Podczas wizyta duszpasterskiej, duchowny będzie przestrzegał wszystkie normy sanitarne.
W każdym domu obowiązkowo przy wejściu powinien znajdować się płyn
dezynfekcyjny.
     Jeżeli komuś nie pasuje w/w plan, lub ma pytania co do wizyty duchownego, to
powinien wszystkie swoje pytania czy też zmianę terminu wizyty osobiście omówić z danym kapłanem, który chodzi w Waszej miejscowości Ks.A.Opolski 601 662 997
Ks.J. Awksietijuk – 608 858 539
     Na stole przykrytym czystym obrusem powinna znajdować się :
– świeca cerkiewna,
– woda święcona ( kreszczeńska) z tego roku, kropidło,
– karteczka (zapiska) z imionami domowników,
– chleb, sól. 

Loading