Loading

Święto parafialne i jubileusz w Boratyńcu Ruskim

Picture of Autor

Autor

Ks. prot. mgr Andrzej Opolski

           Wśród wielu świąt roku liturgicznego swoje miejsce znalazło święto Zaśnięcia Sprawiedliwej Anny, która była matką Bogurodzicy. Ten dzień od 25 lat szczególnie radośnie jest obchodzony w Parafii p.w. św. Anny w Boratyńcu Ruskim.

            Parafia ta została powołana do życia przez metropolitę Bazylego 16 sierpnia 1996 r. Pierwszym jej proboszczem mianowano ks. prot. mgr Andrzeja Opolskiego, który od tej pory – już od 25 lat – sprawuje powierzoną mu funkcję.

PXL_20210808_054247186.PORTRAIT

          Pierwsze świąteczne nabożeństwo rozpoczęło się w przeddzień święta. Wieczorem odprawiono całonocne czuwanie, po którym – podczas ulewnego deszczu – poświęcono wodę w kapliczce obok cerkwi.

PXL_20210806_155126020
PXL_20210806_163812468

          Następnego dnia rano odczytany został Akatyst ku czci św. Anny, po którym powitano Jego Ekscelencję Warsonofiusza, Biskupa Siemiatyckiego. Witając dostojnego gościa proboszcz parafii podkreślił zasługi parafian obecnych na święcie jak i tych, którzy w ciągu 25 lat istnienia parafii odeszli do wieczności, a trudzili się w dziele tworzenia parafii. Zwrócił  uwagę na ważność biskupa w cerkwi, przytaczając słowa św. Efrema Syryjczyka: Jeśli biskup czy kapłan nie wypowie słów „Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Pijcie z niego wszyscy, to jest moja krew”, to wtedy chleb pozostanie chlebem, a wino pozostanie winem. Poprosił Władykę o wejście do świątyni i o arcypasterskie błogosławieństwo, dzięki któremu można rozpocząć Boską Liturgię.

IMG_9375
IMG_9400
IMG_9462
IMG_9440
IMG_9504
IMG_9572
IMG_9617
IMG_9641

            Kazanie wygłosił ks. mitrat Eugeniusz Zabrocki z Drohiczyna. Podkreślił w nim niezachwianą wiarę św. Anny i jej męża Joachima, z której należy dzisiaj brać przykład. Zaakcentował też wytrwałość w modlitwie tego świętego małżeństwa, które bez cienia wątpliwości w moc Bożą do późnej starości modlili się do Boga, prosząc o dziecko. Nie zachwiał tą wiarą nawet kapłan w świątyni, który nie przyjął składanej przez Joachima ofiary twierdząc, że bezdzietny mąż nie jest godzien składać ofiary Bogu – powiedział kaznodzieja.

IMG_9590
IMG_9652

          Po eucharystii (pryczastie udzielano z dwóch kielichów z powodu dużej ilości przystępujących do eucharystii – to efekt wieloletniej wytężonej pracy ks. Andrzeja) i zakończeniu Boskiej Liturgii rozpoczęła się procesja.

IMG_9586
IMG_9772
IMG_9777
IMG_9877

         

Kończąc nabożeństwo Jego Ekscelencja Warsonofiusz wspomniał zasługi patronki cerkwi w Boratyńcu Ruskim oraz specyfikę środowiska, w jakim św. Anna żyła w Starym Testamencie. Podziękował proboszczowi za ciężką pracę budowy cerkwi i domu parafialnego  oraz zagospodarowania terenu, następnie życzył jemu i jego rodzinie dalszej ciężkiej pracy dla dobra cerkwi. Podziękował również chórowi parafialnemu, gratulując mu zaangażowania oraz błogosławiąc.

 

            Na koniec zabrał głos proboszcz ks. Andrzej, który wyraził wdzięczność Bogu i św. Annie za cudowny świąteczny dzień oraz gościom: duchownym i świeckim, którzy przybyli do Boratyńca Ruskiego, aby zanieść przed ołtarz Boga swoje modlitwy za pośrednictwem tej wielkiej świętej.

           Świataja prawiednaja Anno moli Boha o nas!

Tekst – ks. Janusz Awksietijuk

zdjęcia: Łukasz Pura, Dawid Kowalczuk 

Loading