Loading

Kalendarium Wielkiego Postu 2022

Picture of Autor

Autor

Ks. prot. mgr Andrzej Opolski

Plan nabożeństw na Wielki Post 2022

Pobierz wersję PDF – A4

Pobierz wersję PDF- A5

7 – 10 marca, – godz.17:00 Czytanie Wielkiego Kanonu  św.Andrzeja z Krety

11 marca (piątek) – godz. 17:00  Akafist do Ikony M.B. Izbawlenije ot Bied – Spowiedź!

12 marca (sobota) – godz. 8:00 Spowiedź, godz.9:00 św.Liturgia. + Święcenie Koliwa .

13 marca(I niedziela Postu) – godz. 8:00 Spowiedź, godz.9:00 św. Liturgia + Molebień

Prawosławia+ Krestnyj Chod z Ikonami wokół Cerkwi

16 marzec (środa) – godz.17:00 Akafist do Pana naszego Jezusa Chrystusa

18 marzec (piątek) –godz.17:00 Akafist do Ikony M.B. Izbawlenije ot Bied – Spowiedź !

19 marzec (sobota) – godz. 8:00 Spowiedź, godz.9:00 św.Liturgia.

20  marzec (II niedziela Postu) – godz. 8:00 Spowiedź, godz.9:00 św. Liturg + Akafist

StrastiemHospodnim z czytaniem Strastnoho Jewanhielija

23 marzec (środa) – godz.17:00 Akafist do Pana naszego Jezusa Chrystusa

25  marzec (piątek)–godz.17:00 Akafist do Ikony M.B. Izbawlenije ot Bied – Spowiedź !

26 marzec (sobota) – godz. 8:00 Spowiedź, godz.9:00 św. Liturgia. Sobota Pominalna za zmarłych ANUSIN i OLENDRY

godz.17:00 – Wsienoszcznoje Bdienije przed Niedzielą  Krestopokłonną + Spowiedź !

27 marzec (III niedziela Postu) – godz. 8:00 Spowiedź, godz.9:00 św.Liturgia

+ Akafist Strastiem Hospodnim z czytaniem Strastnoho Jewanhielija

Tydzień Krestopokłonnyj

28 – 31 marzecponiedziałek – czwartek  godz.17:00 Akafisty do św.Krzyża                                                                  31 marzec (czwartek),  godz. 17:00 Akafisty do św.Krzyża SPOWIEDŹ!                                                                               

1 kwiecień (piątek) – SPOWIEDŹ DUCHOWIEŃSTWA NASZEGO DEKANATU Z UDZIAŁEM  KS. BISKUPA WARSONOFIUSZA

godz. 7:00–9:00 SPOWIEDŹ ,  godz. 9:00 św. Liturgia

 

2 kwiecień (sobota) –  godz. 8:00  Spowiedź, godz.9:00 św.Liturgia.

Sobota pominalna za zmarłych –  SZERSZENIE

3 kwiecień (IV niedziela Postu) – godz.8:00  Spowiedź, godz:9:00 św.Liturgia + Akafist

Strastiem Hospodnim z czytaniem Strastnoho Jewanhielija

6 kwiecień (środa) – godz. 17:00 Akafist do Matki Bożej przed

świętem   Zwiastowania  –  Błahowieszczenija  + Spowiedź !

7 kwiecień (czwartek) – BŁAHOWIESZCZENIJE

– 8:00 Spowiedź, godz.9:00 św.Liturgia.

8 kwiecień (piątek) – godz. 8:00 Spowiedź, – godz.9:00 św.Liturgia

Preżdieoswiaszczennych Darow.

godz. 16:00 Spowiedź, godz. 17:00 św. Liturgia Preżdieoswiaszczennych Darow

UWAGA! Każdy kto w tym dniu chce przystąpić WIECZOREM  do Spowiedzi i Pryczasija na św. Liturgii MUSI POŚCIĆ CAŁY DZIEŃ  do wieczora. 

9 kwiecień (sobota) – godz. 8:00 Spowiedź, godz.9:00 św.Liturgia. Sobota pominalnaza zmarłych –  STACJA!                           

10 kwiecień (V niedziela Postu) – godz. 8:00 Spowiedź, godz.9:00 św.Liturgia + Akafist Strastiem Hospodnim z czytaniem Strastnoho Jewanhielija

13 kwiecień (środa) –godz.17:00 Akafist do Ikony M.B. Izbawlenije ot Bied-Spowiedź !

15 kwiecień (piątek) – godz.8:00 Spowiedź, –godz.9:00 św.Liturgia

Preżdieoswiaszczennych Darow

godz. 16:00 Spowiedź, godz. 17:00 św.Liturgia Preżdieoswiaszczennych Darow

UWAGA! Każdy kto w tym dniu chce przystąpić WIECZOREM  do Spowiedzi i Pryczasija na św. Liturgii MUSI POŚCIĆ CAŁY DZIEŃ  do wieczora.

16 kwiecień (sobota) -godz. 8:00 Spowiedź, godz.9:00 św.Liturgia.

Sobota pominalna za zmarłych – BORATYNIEC !

– godz. 17:00 Wsienoszcznoje Bdienije,  przed Niedzielą Palmową + Spowiedź ! 

17 kwiecieńNIEDZIELA  PALMOWA– godz. 8:00 Spowiedź,

godz.9:00 św.Liturgia + święcenie Palm +  Konkurs dla dzieci na najładniejszą palmę.

18  kwiecień Wielki Poniedziałek.  SPOWIEDŹ CHORYCH W ICH DOMACH.

Proszę zapisywać osoby w Cerkwi u starosty, bądź umawiać się

bezpośrednio z proboszczem.

19 kwiecień – Wielki Wtorek – godz. 17:00 Czytanie PSAŁTERZA w Cerkwi.                                                                                                                                  

20 kwiecieńWielka Środa, godz. 15:30 – SOBORAWANIJE osób chorych ,

godz. 16:00Spowiedź, godz. 17:00św. Liturgia Preżdieoswiaszczennych Darow 

 UWAGA! Każdy kto w tym dniu chce przystąpić do Spowiedzi i Pryczasija na św. Liturgii  MUSI POŚCIĆ  CAŁY DZIEŃ  do wieczora.

o godz. 17:00 WIECZOREM, po św. Liturgii, również odbędzie się Spowiedź dla osób, które chcą przystąpić do Pryczastja na  następny dzień w Wielki Czwartek.

21  kwiecień    WIELKI  CZWARTEK  godz. 8:00Spowiedź+ św. Liturgia

                                godz. 17:00 – Utrenia z czytaniem 12  Wielkich- Strastnych Ewangelii

22   kwiecień – WIELKI  PIĄTEK

godz.15:00 WYNOS PŁASZCZANICY + Utlenia z Czynem Pogrebienija . Po służbie  odbędzie się Spowiedź dla tych, którzy chcą przystąpić do Pryczastija rano w Wielką Sobotę.  Cerkiew będzie otwarta do godz. 20:00.

23  kwiecień – WIELKA SOBOTA   godz. 4:00 – Spowiedź, godz. 5:00 – św. Liturgia.

Świecenie  Święconek

godz.10:15 – Anusin, godz.10:30 – Olendry, godz.10:45 – Szerszenie, godz.11:00 – Stacja + Boratyniec – w Cerkwi + Sprzątanie Cerkwi

godz. 23:00 – Spotkanie św. Ognia z Jerozolimy 

24 kwiecień – PASCHA – początek godz. 23:20

 

Proboszcz: Ks. Andrzej Opolski – 601 662 997    Edward Bajkowski: 783 990 362

Loading