Loading

Święto Parafialne

Picture of Autor

Autor

Ks. prot. mgr Andrzej Opolski

Zaśnięcie Św. Anny 2023 r.

W życiu naszej Parafii 7. sierpnia – Zaśnięcie św. Anny – ma wyjątkowe znaczenie. Od początku istnienia Parafii wierni przybywają tego dnia do świątyni, by wziąć udział w nabożeństwach. Już w niedzielę wieczorem odprawiliśmy całonocne czuwanie, oddając w ten sposób chwałę Bogu za Jego dar, jakim byli: św. Joachim i św. Anna, rodzice Bogurodzicy. Wieczorne nabożeństwa, którym przewodniczył ks. mitrat Bazyli Litwiniuk, Proboszcz Parafii p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach, skończyły się poświęceniem wody w kapliczce obok cerkwi.

W sam dzień święta, poniedziałek, rozpoczęliśmy nasze modlitwy od Akatystu ku czci dziadków Jezusa Chrystusa: świętych Joachima i Anny. W tym czasie były też święcone groby zmarłych parafian na pobliskim cmentarzu, by – jak podkreślił Proboszcz Parafii, ks. Prot. Andrzej Opolski – oni też z nami wspólnie świętowali, bo prawie wszyscy z pochowanych na parafialnym cmentarzu budowali tak cerkiew parafialną, jak i życie liturgiczne nowopowstającej wspólnoty.

O godz. 10.00 rozpoczęła się Boska Liturgia, której przewodniczył gościnnie Proboszcz Parafii w Kędzierzynie Koźlu, ks. mitrat Stanisław (Eustachy) Strach, w asyście licznie przybyłego duchowieństwa. Kazanie wygłosił Proboszcz Parafii Prawosławnej w Mielniku, ks. prot. Krzysztof Wojcieszuk.

Kaznodzieja zwrócił uwagę na słowa św. Pawła Apostoła o żonach Abrahama oraz ich potomstwie i podkreślił, że niewierzący zawsze będą prześladowali wierzących.

Wyjątkowym gościem naszego święta był Proboszcz sąsiedniej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Siemiatyczach-Stacji, ks. Marcin Karpiesiuk. Ks. Marcin jest niedawno mianowanym Proboszczem sąsiadującej parafii, dlatego cieszy nas jego obecność na naszym święcie.

O dojrzałości liturgicznej naszych parafian niech świadczy fakt, że Eucharystię udzielano z trzech kielichów. Spora część obecnych na nabożeństwach wiernych tak wieczorem w przeddzień święta, jak i podczas nabożeństw świątecznych przystąpiła do spowiedzi. Wierni przyprowadzili swoje dzieci, ucząc je w ten sposób, że prawdziwe i dobre świętowanie zaczyna się od służby Bogu w cerkwi, a następnie przenosi się do domów, gdzie przy świątecznym stole rozdziela się świąteczną radość.

Tradycyjnym elementem każdego parafialnego święta jest procesja. W tym roku była o tyle wyjątkowa, że po raz pierwszy chorągwie niosła młodzież i dzieci. Cztery chorągwie, dostosowane wagą i rozmiarem do możliwości dzieci, to pomysł naszego proboszcza, ks. Andrzeja Opolskiego. Jednocześnie znaleźli się ludzie, którzy ofiarowali środki finansowe na zakup tychże chorągwi, które już mają swoje miejsce w naszej cerkwi.

Świąteczne nabożeństwa zakończyły się okolicznościowym słowem, które wygłosił ks. Eustachy Strach.

Zgodnie z przyjętym zwyczajem przybyłym na święto wiernym z naszej parafii i pielgrzymom, chórowi, Radzie Parafialnej oraz duchowieństwu podziękował ks. Andrzej Opolski, Proboszcz Parafii Prawosławnej p.w. Św. Anny w Boratyńcu Ruskim.

Swiataja prawiednaja Anno moli Boha o nas.

Więcej zdjęć w Galerii. Można zobaczyć: tutaj

Loading